ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμός λογιστικού έτους 2015
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2013
Ισολογισμός λογιστικού έτους 2014
 
ibhellas.gr banner
 
|